TLV3011AIDBVT
  • 量产中
产品描述:
TLV3011AIDBVT 比较器, 漏极开路输出, 3 V 5 V, 6引脚 SOT-23封装
标准包装:250
数据手册: --
ECAD模型:
  • 规格参数
  • 产品特性
  • 技术文档
  • 产品评论
封装/外壳 SOT-23-6
供应商器件封装 SOT-23-6
CMRR,PSRR(典型值) 74dB CMRR,80dB PSRR
安装类型 表面贴装
工作温度 -40°C ~ 125°C
电流 - 输入偏置(最大值) 10pA @ 5.5V
元件数 1
电流 - 静态(最大值) 5µA
电压 - 输入失调(最大值) 12mV @ 5.5V
传播延迟(最大值) 13.5µs
电压 - 电源,单/双(±) 1.8 V ~ 5.5 V
输出类型 开路漏极
类型 带电压基准
登录之后就可发表评论